A képzés jellemzői:

Hagyományos osztálystruktúrával alakítottuk ki a tanulócsoportokat 1-8 osztályig, évfolyamonként két osztállyal. Munkánkat 9 digitális tábla, számos projektor, tanulói táblagépek segítik, színesítik.

Az alsó tagozaton úgynevezett „nagyfelmenő rendszerben” tanítunk, ami azt jelenti, hogy az elsős tanító nénik egészen a negyedik év végéig kísérik osztályaikat. Külön napközis csoportok segítik a kulturált étkezést, a kora délutáni órákban a tanulás tanítását, illetve a szabadidő hasznos eltöltését.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvoktatásra is, ezért már az első évfolyamon választási lehetőséget kínálunk,  a heti 1 órás angol nyelvtanulásra. Ez természetesen játékos formában történik azzal a céllal, hogy a gyerekekben tudatosuljon, más nyelven is kifejezhetik magukat, és bátran megszólalhatnak az adott idegen nyelven. Életkori sajátosságaiknak megfelelően mondókák, dalok, képek segítségével egy alapszókincset sajátítanak el. Iskolánkban a harmadik évfolyamtól kötelezően kerül bevezetésre a nyelvtanulás angol vagy német nyelven.

A felső tagozaton az osztályt az osztályfőnök vezeti, a tantárgyakat szaktanárok tanítják. Szakos ellátottságunk 100%-os. Külön szaktantermeink vannak, így diákjaink az informatikát, a nyelvet, a természettudományokat az adott tanteremben tanulják. A nyelvoktatás mellett fontosnak tartjuk a természetismereti tantárgyak hangsúlyosságát, így a 2018/2019-es tanévtől bevezetésre kerül az 5. évfolyamtól felmenő rendszerben a Természetismeretek a gyakorlatban kerettanterv.

A felső tagozatos tanulóink tantárgyaiba beépítettük Esztergom város helyi tudnivalóit, értékeit, hagyományait, melyet helytörténeti órákon ismerhetnek meg.

A mindennapos testnevelés iskolánkban is megvalósul, azaz minden tanulónak heti 5 óra testnevelés órát biztosítunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a délelőtti órákban heti 3 órájuk van, a fennmaradó kettőt pedig vagy az iskolai sportkörökön (Bozsik foci, szivacs-, kosár- zsinórlabda, kölyökatlétika, atlétika), vagy – hivatalos írásos igazolás mellett – valamelyik sportágban különböző helyi egyesületeknél teljesíthetnek a tanulók.

Széles szakkör kínálatunk van, mely évről évre a „kereslet-kínálat” elvén alapul. Népszerű foglalkozásaink: furulya, énekkar, környezetvédő, ügyes kezek, rajz, informatika, kémia.